انگیزه‌های خرید اسباب‌بازی

خانواده‌ها ممکن است با انگیزه‌های مختلفی به خرید اسباب‌بازی اقدام کنند. شناخت این انگیزه‌ها از این منظر اهمیت دارد که تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران صنعت قادر خواهند بود در تصمیم‌سازی و تدوین استراتژی دقیق‌تر عمل کنند. در این پرسش، مهم‌ترین انگیزه‌های خرید اسباب‌بازی در قالب هشت گزینه ارائه شده و از پرسش‌شوندگان خواسته شده تا سه گزینه از مهم ترین انگیزه‌های خرید خود را انتخاب کنند. انگیزه‌های «بهبود خلاقیت» و «افزایش یادگیری» به‌ترتیب ۶۳ و ۵۹ درصد پاسخ‌ها را خود اختصاص داده‌اند. پس از این انگیزه‌ها، «استعدادیابی و کشف استعداد» به‌عنوان مهم‌ترین انگیزه برای خرید اسباب‌بازی عنوان شده است.

انگیزه‌های خرید به تفکیک سن فرزندان
در میان سطوح سنی مختلف، تمایل به انگیزه‌های مرتبط با «نوآوری و کارآفرینی»، «بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی» و «بهبود خلاقیت» با افزایش سن فرزندان افزایش یافته است. در مقابل، گرایش‌ به انگیزه‌های مربوط به «بهبود مهارت‌های فنی» و «افزایش یادگیری» با بالا رفتن سن فرزندان کاهش داشته است. انگیزه‌ی «بهبود خلاقیت و انگیزه» نیز در همه‌ی سطوح تحصیلات بیشترین سهم را داشته است. انگیزه‌ی «افزایش مشارکت» در همه‌ی گروه‌های سنی انگیزه‌ی غالب بوده است.

انگیزه‌های خرید به تفکیک تحصیلات پدران
در نمودار زیر براساس تحصیلات پدر، انگیزه‌های خرید اسباب‌بازی مشخص شده است. مثلا در خصوص کودکانی که پدر آن‌ها دارای تحصیلات دکترا و بالاتر است، ۲۴درصد افزایش یادگیری، ۲۸درصد بهبود خلاقیت و انگیزه، ۱۱درصد نوآوری و کارآفرینی، ۹درصد استعدادیابی، ۵درصد افزایش مشارکت، ۹درصد بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی، ۹درصد بهبود مهارت‌های فنی و ۴درصد سایر انگیزه‌های خرید اسباب‌بازی ملاک خرید آن‌ها بوده است. در همه انواع تحصیلات پدر، دو انگیزه مهم بهبود خلاقیت و انگیزه و افزایش یادگیری در صدر انگیزه‌های خرید اسباب‌بازی قرار دارد.

انگیزه‌های خرید به تفکیک تحصیلات مادران
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، تمایل به انگیزه‌های مرتبط با «افزایش یادگیری» با افزایش میزان تحصیلات مادران کاهش یافته است. این روند کاهشی در مورد انگیزه‌های «استعدادیابی» و «افزایش مشارکت» نیز قابل مشاهده است. در مقابل، گرایش به انگیزه‌های مربوط به «بهبود مهارت‌های فنی» و «بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی» با بالا رفتن تحصیلات مادران افزایش یافته است. انگیزه‌ی «بهبود خلاقیت و انگیزه» در همه‌ی سطوح تحصیلات بیشترین سهم را داشته است.

انگیزه‌های خرید به تفکیک سطوح درآمدی
تمایل به انگیزه‌های مرتبط با «بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی»، «بهبود مهارت‌های فنی» و «نوآوری و کارآفرینی»، «مشارکت» و «بهبود خلاقیت و انگیزه» با افزایش سطوح درآمدی خانواده‌ها افزایش یافته است. در مقابل، گرایش به انگیزه‌های مربوط به «استعدادیابی» با بالا رفتن سطوح درآمدی خانواده‌ها کاهش نسبی داشته است. انگیزه‌ی «بهبود خلاقیت و انگیزه» نیز در همه‌ی سطوح تحصیلات بیشترین سهم را داشته است.

انگیزه‌های خرید به تفکیک جنسیت
در خصوص گرایش‌های خانواده‌ها به انگیزه‌های مختلف خرید در میان خانواده‌های دارای دختر و پسر تفاوت قابل توجهی مشاهده نشده است. گرایش به «بهبود مهارت‌های فنی» در میان والدین پسرها بیشتر بوده است.

از کتاب «کودک ایرانی و اسباب‌بازی؛ تحلیلی بر رفتار مصرف کننده»
به‌سفارش: شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی
تهیه و تدوین: گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ
نویسندگان: سجاد خانی، محمدمهدی ایزدخواه، محمد اسدی

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *