تاثیر بازی با تفنگ و اسلحه بر پرخاش‌گری کودکان

بازی با تفنگ و هواپیما رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان را افزایش می‌دهند.

در این مطالعه، تاثیر اسلحه و هواپیماهای اسباب‌بازی بر روی رفتارهای ضداجتماعی کودکان اعم از پرخاش‌گری و قانون‌شکنی، بر دو گروه از کودکان بررسی شد. گروه اول را ۱۰ کودک و گروه دوم را ۱۳ کودک چهار تا پنج ساله تشکیل داده بودند. رفتار این کودکان به مدت ۱۵ تا ۱۶ جلسه، در طول جلسات بازی آزاد حدود نیم ساعت مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.
در برخی از جلسات علاوه بر اسباب‌بازی‌های معمول، به کودکان اسلحه و هواپیمای اسباب‌بازی نیز داده می‌شد. در هر دو گروه، بازی با اسلحه به میزان قابل‌توجهی رفتارهای ضداجتماعی را نسبت به زمانی که تنها اسباب‌بازی‌های معمولی یا هواپیما در اختیار کودکان بود، بالاتر برد. هم‌چنین بازی با هواپیما نیز میزان رفتارهای ضداجتماعی را نسبت به زمانی که کودکان تنها با اسباب‌بازی‌های معمولی بازی می‌کردند، بیشتر می‌کرد.
محققین این طور نتیجه‌گیری کردند که شاید بتوان افزایش رفتارهای پرخاش‌گرانه کودکان را با استفاده از نظریه برکوویتز و بندورا، تحلیل کنند البته که می‌توان سایر مدل‌های نظری را نیز در مورد پیش بینی تاثیرمحرک‌ها بر رفتار کودکان مورد توجه قرار داد.
نتایج این تحقیق در مجله‌ی امریکایی روان‌شناسی تجربی کودک منتشر شده است.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *