حوادث ناشی از اسباب‌بازی – قسمت سوم

حوادث ناشی ازتخم‌مرغ شانسی
هر كدام از دو قسمت تخم‌مرغ شانسی می‌تواند با كوچک‌ترين مكش از طريق دهان كودک مجرای تنفس كودک را مسدود نمايد بنابراين استاندارد اسباب‌بازی وجود حفره‌هایی در تخم‌مرغ شانسی و يا وجود دالبر در دهانه‌ی تخم‌مرغ شانسی را ضروری دانسته است.

حوادث ناشی از اسباب‌بازی‌های پرتابی
ايمنی اسباب‌بازی‌های پرتابی از بابت اين‌كه می‌تواند باعث آسيب‌های چشمی و از جمله نابينایی كودک شود، بسيار حائز اهميت است. استاندارد اسباب‌بازی وجود پرتابه‌ای كه قطعه‌ی كوچک محسوب شود، را جايز ندانسته است. طرح اين موضوع در استاندارد اسباب‌بازی به اين علت است كه پرتابه از نوع قطعه كوچک است، خطر بروز آسيب‌های چشمی را افزايش می‌دهد.

حوادثی كه منجر به قطع اعضای بدن كودک و يا ايجاد جراحت، لهيدگي يا گيرافتادن اعضای بدن كودک می‌ شود
انواعی از اسباب‌بازی‌های تاشو مانند كالسكه‌های اسباب‌بازی و هم‌چنين اسباب‌بازی‌های سوار شدنی كه چرخ زنجير دارند مثل دوچرخه‌ها و سه‌چرخه‌ها و يا ماشين‌های بازی می‌توانند خطر قطع اعضای بدن كودک و ايجاد جراحت و لهيدگي و يا گير افتادن اعضای بدن كودک را ايجاد نمايند. به همين لحاظ چرخ زنجيرها بايد قاب زنجير دو طرفه داشته باشد و اسباب‌بازی‌های تاشو بايد آن-قدرمحكم باشند كه در مقابل آزمون‌های استاندارد مقاومت نمايد. هم‌چنين وجود نوک‌ها و لبه‌های تيز برنده در اسباب‌بازی، قبل و پس از انجام آزمون‌ها ممنوع است.
در بعضی اسباب‌بازی‌ها ممكن است به علت تاشدن غيرمنتظره و ناگهانی اسباب‌بازی اعضای بدن كودک بين اجزای اسباب‌بازی گيركند. مثلا بارها اتفاق افتاده است  در حالی‌كه كودک برای نشستن روی يا رفتن داخل كالسكه اسباب‌بازی سعی می‌كرده، دسته‌ی كالسكه جمع شده و گردن كودک را گير انداخته است. در بعضی اسباب‌بازی‌ها ممكن است در اثر گيركردن انگشت كودک در فضای پشت لولا، سوراخ‌های قابل دسترس، فنرها و يا زنجيرها وتسمه‌های اسباب‌بازی‌های سوار شدنی، انگشت كودک له شود. كالسكه‌های اسباب‌بازی بايد تحمل وزن كودک را داشته باشند و در اثر وزن كودک فرو نريزند تا احتمال گير كردن اندام كودک بهحداقل برسد.

خطرات ناشی از اسباب‌بازی‌های سوارشدنی
اسباب‌بازی‌های سوارشدنی با اعمال نيرویی بيشتر از وزن كودک نبايد شكسته شوند. اسباب‌بازی‌های سوارشدنی بايد به گونه‌ای طراحی شوند كه درسطح شيب‌دار واژگون نشوند. دراسباب‌بازی‌ها زنجير چرخ نبايد بدون محافظ و در دسترس باشند.

خطرات ناشی از اسباب‌بازی‌های سوارشدنی الكتريكی
در اسباب‌بازی‌های الكتريکی سوارشدنی سيم‌ها و اجزا الكتريكی نبايد آزاد باشند تا در حين حركت با اجزا متحرک درگير نشوند. اسباب‌بازی‌های سوارشدنی الكتريکی نبايد بيش از ۸ كيلومتر برساعت سرعت داشته باشد. اسباب‌بازی الكتريكی در حين شارژ شدن نبايد بتوانند حركت كنند.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *