حوادث ناشی از اسباب‌بازی – قسمت چهارم

خطرات ناشی ازاسباب‌بازی‌های آبی
در اين اسباب‌بازی‌ها از بين رفتن توان شناوری كه به طور ناگهانی در اثر خروج هوا از دهانه آن ايجاد می‌شود، می‌تواند باعث غرق شدن كودک شود. اسباب‌بازی سوارشدنی بايد تحمل وزن كودک را داشته باشد وتحت نظارت بزرگسالان و در آب‌های كم‌عمق مورد استفاده قرار گيرند.

برآمدگی‌های خطرناک
در اثر افتادن كودک روی برآمدگی‌های بعضی اسباب‌بازی‌ها مثل لوله‌های بدون محافظ يا اجزا سخت‌مانند فرمان دوچرخه اسباب‌بازی، اهرم‌های روروک و چهارچوب‌های كالسكه، ممكن است كودک صدمه ديده و پوست او سوراخ شود. چنين قسمت‌های برآمده‌ای بايد محافظت شوند.

اسباب‌بازی‌های باتری‌دار
قسمتی كه باتری در آن قرار می‌گيرد، بايد به‌طوردائمی برای نشان دادن پلاريته‌ی صحيح و ولتاژ باتری نشانه‌گذاری شود. در اسباب‌بازی‌هایی كه حاوی باتری‌های كوچک (مثل باتری ساعت) هستند، اين باتری‌ها صرف‌نظر از گروه سنی نبايد در دسترس قرار گيرند، مگر با استفاده از ابزار يا دو حركت مستقل هم‌زمان.

اسباب‌بازی‌های الكتريكی نبايد با برق ۲۲۰ ولت كار كنند، در صورت وجود تبديل‌كننده در اسباب‌بازی نيزاين قسمت نبايد جزئی از اسباب‌بازی باشد. در اسباب‌بازي‌هایی كه باتری شارژی دارند، نبايد بتوان از اسباب‌بازی برای شارژ كردن باتری‌های ديگر استفاده كرد. در اسبا‌ب‌بازی‌هایی كه برای كودكان زير سه سال در نظر گرفته می‌شوند، باتری‌ها نبايد دردسترس كودک قرار گيرند. اسباب‌بازی‌هایی كه دارای باتری‌های كوچک (نظير باتری ساعت) هستند، اين باتری‌ها صرف‌نظر از گروه سنی نبايد در دسترس قرار گيرند، مگر با استفاده از ابزار يا دو حركت مستقل هم‌زمان.

خطر ناشی از اسباب‌بازی‌های دارای مايع
بعضی از اين‌گونه اسباب‌بازی‌ها ممكن است در حين بازی سوراخ شده و مايعات آلوده يا مايعاتی كه به‌علت سوراخ شدن اسباب-بازی، آلوده شده است، در دسترس كودک قرار گيرد و در نتيجه سلامتی كودک به مخاطره بيافتد. اسباب‌بازی‌های دارای مايع بايد به‌ گونه‌ای باشند كه در اثر بازی كودک مايع از آن نشت نكند.
در اثر انجام آزمون‌های استاندارد روی اسباب‌بازی‌های دارای مايع مانند واترگيم‌ها نبايد نشت مايع ايجاد شود.
در اثر بازی كودک، در اسباب‌بازی نبايد لبه‌ها و نقاط تيز ايجاد شود. نوک‌های تيز موجود در اسباب‌بازی‌ها ممكن است موجب زخمی شدن پوست كودک شود. خشک و شكننده بودن اسباب‌بازی موجب ايجاد شكستگی و ايجاد لبه‌ها و نوک‌های تيز در اسباب‌بازی می‌شود.

منبع: سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
به نقل از: سایت شورای نظارت بر اسباب‌بازی

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *