حوادث ناشی از اسباب‌بازی

حوادث در اثر وجود قطعات كوچک در اسباب‌بازی
كودكان زير سه سال بنا بر مقتضيات اين گروه سنی، در اثر وجود قطعات كوچک در اسباب‌بازی و يا ايجاد قطعه كوچک در طول استفاده از اسباب‌بازی می توانند دچار انسداد مجرای تنفس شده و جان خود را از دست بدهند. در اين گروه سنی قرار دادن اجسام در دهان يک رفتار طبيعی و شناخته شده در كودک است و به همين دليل كودكان در اين دوره از زندگی خود نياز به مراقبت ويژه دارند و نه تنها در مورد اسباب‌بازی‌هايی كه در اختيار كودک قرار می گيرد، بلكه هر وسيله‌ای كه در منزل يا محل نگه‌داری كودک واقع شده و كودک مي تواند به آن دسترسی داشته باشد، بايد از نقطه نظر خطر وجود قطعات كوچک در آن و ايجاد خفگی توسط آن مورد ارزيابي قرار گيرد. در بين اسباب‌بازی‌ها به طور خاص مي توان به توپ‌های كوچک، تيله‌ها، مهره‌های منچ و تاس اشاره كرد كه در مورد آن‌ها حوادث منجر به مرگ ثبت شده است. در بعضی از اسباب‌بازی‌ها ممكن است قطعه‌ی كوچک، هنگام بازی كردن واعمال نيرو توسط كودک ايجاد شوند. در اين صورت اين نوع اسباب‌بازی برای كودک زير سه ساله‌ی شما مناسب نيست. ممكن است اسباب‌بازی‌های زيادی حاوی قطعات كوچک باشند، لذا والدين بايد در هنگام تهيه‌ی اسباب‌بازی برای كودكان، خصوصا كودكان زير ۳ سال خود توجه لازم را داشته باشند. در اسباب‌بازی‌هایی كه قسمتی از آن‌ها توسط كودک به دهان برده می‌شود، اين قسمت نبايد قطعه‌ی كوچک باشد. اين موضوع برای تمام گروه‌های سنی صادق است. برهمين اساس استاندارد اسباب‌بازی، استفاده از اسباب‌بازی‌هایی كه حاوی قطعه‌ی كوچک بوده يا در حين استفاده در آن‌ها قطعه‌ی كوچک ايجاد می‌شود را برای كودكان زير سه سال ممنوع كرده است و درج هشدار و يا علایم هشداردهنده بر روی اين اسباب‌بازی‌ها ضروری است. والدين با ديدن علامت هشدار بر روی اسباب‌بازی بايد بدانند كه آن اسباب‌بازی می‌تواند كودک زير سه سال آن‌ها را دچار حاثه نمايد.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *