اسباب‌بازی تازه‌ها تیتر یک ُسرگرمی

کرونا و کودکان: گروه موسیقی خانگی بسازید

ترس‌ و نگرانی‌های خود را کنترل و مدیریت کنید. کودکان با دیدن استرس شما، مضطرب می‌شوند و گاهی این اضطراب را بروز نمی دهند. همین اضطراب پنهان، آسیب جدی به روح و روان آن‌هاست. گروه موسیقی خانگی با چیزهای ساده‌ای که در خانه است، وسایل موسیقی بسازید و کودک‌تان را تشویق کنید که بنوازد. می‌توانید […]ادامه مطلب .

اسباب‌بازی ُسرگرمی

اسباب‌بازی‌های عجیب ساخته شده در جهان

تابه حال شده به این فکر کنید که چه اسباب‌بازی‌های عجیب و غریبی در سراسر جهان ساخته می‌شود و شما از آن بی‌خبر هستید؟ این‌که روزها بچه‌ها معمولا اسباب‌بازی‌های خود را احمقانه، به‌دردنخور و حتی گاهی مضحک تصور می‌کنند و شاهد این هستیم که هیچ رغبتی به بازی کردن با آن‌ها ندارند، اسباب‌بازی‌هایی در جهان […]ادامه مطلب .